ประกาศ Siamnaliga ยังไม่ปิดนะครับ

เพียงแต่มีปัญหาทางด้าน Technique ของระบบเว็บครับ ต้องทำการปรับปรุงขนานใหญ่ ตอนนี้ก็ไปคุยกันที่

https://www.facebook.com/groups/920286031408511/ เป็นการแก้ขัด พอเว็บขึ้นแล้วจะปิดกลุ่มนี้นะครับ

It's not your fault

Siamnaliga.com is down. We are working on the issue. Will be back soon.

Siamnaliga Admin
28 Jan 2017