Siamnaliga

กระดานสนทนา : Forums => กระดานคุยกันเรื่องนาฬิกา => Topic started by: SVK on December 03, 2018, 02:39:22 pm

Title: คลิปเสียง
Post by: SVK on December 03, 2018, 02:39:22 pm
ตามนั้น  ;)
ตามไปดูที่นี่ [size=78%]https://www.youtube.com/watch?v=qvxb_2GunIU (https://www.youtube.com/watch?v=qvxb_2GunIU)[/size]
Title: Re: คลิปเสียง
Post by: scala333 on December 04, 2018, 11:24:55 am
เสียงไพเราะมากครับ เป็นพลาทินัมรึเปล่าครับ
Title: Re: คลิปเสียง
Post by: Bharada on December 13, 2018, 03:44:53 pm
เสียงใสมาก