Siamnaliga

กระดานสนทนา : Forums => กระดานคุยกันเรื่องนาฬิกา => Topic started by: sombat on May 25, 2019, 09:05:51 am

Title: SEIKO ANATA 6R21
Post by: sombat on May 25, 2019, 09:05:51 am
SEIKO ANATA 6R21 พอดีไปเจอ มือสอง มา 40,000.-  ราคานี้ แพงไปไหม ครับ
Title: Re: SEIKO ANATA 6R21
Post by: ruckdee on May 25, 2019, 10:25:19 am
เว็บนี้ไม่ให้คุยเรื่องราคาครับเพราะว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ ต้องขออภัยด้วยครับ