Hello Guest

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tanz

Pages: [1] 2
1
ความเห็นส่วนตัว


จากประสบการณ์ อาการเดิน ๆ หยุด ๆ ของนาฬิการะดับนี้มักเกิดจากเก็บไว้นานเกินไปจนขัดข้อง  นาฬิกาที่เคยเก็บ ก็เคยมีอาการแบบนี้ ส่งไปล้างเครื่องหยอดน้ำมันใหม่ก็เดินเป็นปรกติดี  ส่วนกรณีของคุณ หากเจ้าของเดิมเก็บไว้นานเกินไปก่อนมาถึงมือคุณ ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน  ตอบไม่ได้สำหรับค่าล้างเครื่องของนาฬิกาแบรนด์นี้ เพราะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงได้แต่คาดเดา  คะเนว่าราคาน่าจะค่อนข้างสูง เพราะเป็นนาฬิการะดับสูงราคาสูง  อย่างไรก็ตาม คุณเพิ่งจะซื้อมาจากเจ้าของเดิมเพียงไม่กี่วัน แนะนำให้ลองติดต่อพูดคุยดูเผื่อจะมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือแนะนำกันได้บ้าง


ประสบการณ์ส่วนตัวในการซื้อนาฬิการะดับนี้ ควรต่อรองให้มีประกันบ้างเล็กน้อยเป็นการเผื่อไว้ เพราะมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง

2
ความเห็นส่วนตัว


Overhaul มีความหมายสองประการคือ
1.Maintenance การซ่อมบำรุง กระทำในขณะที่นาฬิกาครบอายุการใช้งาน นาฬิกายังปรกติ
2.Repair การซ่อม กระทำเมื่อนาฬิกาหยุดเดิน หรือเดินผิดปรกติจนเกินไป


ค่าใช้จ่ายระหว่าง Maintenance กับ Repair นั้นต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
ความคุ้มค่า คือการหาจุดกึ่งกลางระหว่าง Maintenance กับ Repair

3

ความเห็นส่วนตัว
การเก็บนาฬิกาชนิดกลไกไว้ในตู้เซฟยาว ๆ โดยไม่ได้ใช้งาน นาฬิกาจะถูกจัดวางไว้ในท่าเดียว นานไปสารหล่อลื่นจะไหลออกจากบูททับทิม ทำให้สมรรถนะของสารหล่อลื่นลดลง แห้งง่าย เมื่อนำมาใช้งานก็จะเกิดการขัดข้อง  ข้อเสียเหล่านี้แก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้งานเดือนสองเดือนใช้งานสักครั้ง  การใช้เครื่องหมุนมีข้อดีที่ทำให้นาฬิกาขยับตัวได้ช่วยให้สารหล่อลื่นกระจายตัว ข้อเสียก็คือ ถ้ากะจำนวนรอบหมุนไม่พอดีกับกำลังสำรองลานจะทำให้ระบบลานเสื่อมได้ ส่วนนาฬิกาไขลานไม่มีผลกระทบอะไรกับเครื่องหมุน.
มีประสพการณ์ไม่ค่อยดีกับพวกเครื่องหมุนครับ (คงไม่ได้มาตรฐานพอ) Rolex ครับ โดน2เด้งเลย ลานมันจะเต็มตลอดเวลาเลย จนลานขาดคงมีความเค้นเกินไป เครืองหมุนมีมอเตอร์ เกิดสนามแม่เหล็กที่นาฬิกาอีก ส่งซ่อม SAB โดนไปหลายบาทครับ :-(
เป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่า นาฬิกาลานขาดเพราะเครื่องหมุนนะครับ
โดยปกตินาฬิกาออโต้ เมื่อลานเต็ม โรเตอร์ จะหมุนฟรี

สำหรับการกลายเป็นแม่เหล็กของ บาลานซ์สปริง
เคยเจอบ่อยๆ จากเครื่องหมุนที่ไม่มีการป้องกันสนามแม่เหล็กจากมอเตอร์
เครื่องหมุนที่ดีอย่าง Orbita มี shielding เพื่อป้องกัน หรือ
Scatola Del Tempo ซึ่งใช้มอเตอร์ พิเศษ ที่ลด magnetic field discharge สู่ระดับที่ไม่มีผลกับ balance spring


เคยพบปัญหา ระบบขึ้นลานอัตโนมัติชำรุดเพราะเครื่องหมุน ในต่างประเทศ เรียกว่าอาการ คลัชชำรุด  โดยส่วนตัวก็เคยเจอปัญหานี้ ครั้งแรกที่ส่งซ่อมถูกแจ้งว่า “ลานขาด” แต่พอส่งไปให้ช่างอีกคน กลายเป็น ลานล้า(อาการหนึ่งของ คลัชชำรุด) ต้องเปลี่ยนลานใหม่  ดังนั้น บางครั้งการที่ได้รับแจ้งอย่างหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดก็ได้
[/size]
[/size]เรื่องสนามแม่เหล็กของเครื่องหมุน เป็นไปได้ที่จะมีการรั่วของสนามแม่เหล็ก แต่โดยส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเจอ.

4

ความเห็นส่วนตัว
การเก็บนาฬิกาชนิดกลไกไว้ในตู้เซฟยาว ๆ โดยไม่ได้ใช้งาน นาฬิกาจะถูกจัดวางไว้ในท่าเดียว นานไปสารหล่อลื่นจะไหลออกจากบูททับทิม ทำให้สมรรถนะของสารหล่อลื่นลดลง แห้งง่าย เมื่อนำมาใช้งานก็จะเกิดการขัดข้อง  ข้อเสียเหล่านี้แก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้งานเดือนสองเดือนใช้งานสักครั้ง  การใช้เครื่องหมุนมีข้อดีที่ทำให้นาฬิกาขยับตัวได้ช่วยให้สารหล่อลื่นกระจายตัว ข้อเสียก็คือ ถ้ากะจำนวนรอบหมุนไม่พอดีกับกำลังสำรองลานจะทำให้ระบบลานเสื่อมได้ ส่วนนาฬิกาไขลานไม่มีผลกระทบอะไรกับเครื่องหมุน.

5
บทความข้างล่างนี้ ผมก๊อปเก็บไว้มานานแล้ว เป็นบทความของคุณ synonym คิดว่าน่าจะอธิบายข้อสงสัยของคุณได้


"การล้างเครื่องนาฬิกา
การล้างเครื่องเช็คเครื่องใหม่นั้นเป็นเรื่องดีครับ
แต่เพราะค่าใช้จ่ายในการล้างเครื่องและเช็คเครื่องนั้นค่อนข้างสูง
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับ


ความจริงที่ว่าควรล้างเครื่องเช็คเครื่องทุก ๆ 3 - 7 ปีนั้นเป็นสมมุติฐานว่าสารหล่อลื่นภายใน
กลไกนาฬิกานั้นมีอายุใช้งานได้ประมาณนั้นครับ และเมื่อสารหล่อลื่นเริ่มแปรสภาพไป
ก็จะทำให้กลไกนาฬิกาเริ่มทำงานไม่คงที่บ้างแล้ว เช่นอาจจะเริ่มมีอาการเดินไม่ตรงไปบ้าง
เสียเสถียรภาพและความมั่นคงไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่น นาฬิการะดับโครโนมิเตอร์ที่มีความ
เที่ยงตรงสูง ๆ เมื่อสารหล่อลื่นเริ่มเสื่อมก็อาจจะทำให้เริ่มคลาดเคลื่อนไปได้เล็ก ๆ น้อย ๆ
อาจจะขาดเสถียรภาพ เช่น สามวันตรง สี่วันเร็ว พอวันที่ห้ากลับเดินช้า อะไรทำนองนี้
จนหลุดความเป็นโครโนมิเตอร์ได้ การล้างเครื่องและหยอดน้ำมันใหม่ตามระยะเวลา
เพื่อรักษาสภาพความเป็นโครโนมิเตอร์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผุ้ที่ต้องการคุณภาพสูงสุด
จากนาฬิกาครับ


การเสื่อมของสารหล่อลื่นจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารหล่อลื่น
การใช้งานของเรา สภาพตัวเรือนที่ยังผนึกแน่นอยู่ในสภาพดีแค่ไหน ดังนั้นในช่วงที่
สารหล่อลื่นเริ่มเสื่อมสภาพ นาฬิกาของเราก็คงยังเดินอยู่ และอาจจะมีการบอกเวลาพลาด
ไปเล็กน้อย ถ้าความผิดพลาดนี้ยังอยู่ในระดับที่เรารับได้ ก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบล้างเครื่องและ
ยังสามารถรอได้จนเราพร้อมครับ ดังนั้นคุณจึงอาจจะได้พบบ่อย ๆ ในกรณีที่บางท่าน
ใช้งานนาฬิกามาถึง 10 ปีและนาฬิกาก็ยังคงเดินดีอยู่..


การแปรสภาพของสารหล่อลื่นไม่ทำให้กลไกภายในชำรุดเพิ่มนะครับ เว้นแต่อยู่ในภาวะ
ที่รุนแรงจริง ๆ แล้วเราไปฝืนการใช้งาน เช่น ในกลไกระบบไขลานที่สารหล่อลื่นแห้งสนิด
ทำให้ไขลานได้ยากมากแต่เราไปฝืนไข ก็อาจจะทำให้แกนหรือว่าเฟืองต้องทำงานหนักมาก
จนกระทั่งแตกหักเสียหาย เป็นต้น


ในบางครั้งการล้างเครื่องและหยอดน้ำมันก็อาจจะต้องทำเร็วกว่า 5 - 7 ปีได้ครับ
ถ้าคุณสังเกตุว่า นาฬิกาของคุณเริ่มเดินผิดพลาดไปมาก ๆ เช่น การเดินเร็วหรือช้าเกินไป
การเดินที่ขาดเสถียรภาพ หรือการเดินไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงการสำรองพลังงาน
ซึ่งในกรณีเช่นนี้ สมควรจะได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน


สิ่งสำคัญที่จะบอกคุณได้ว่า ขณะนี้นาฬิกาของคุณควรได้รับการล้างเครื่องหยอดน้ำมันหรือไม่
อยู่ที่ตัวคุณเองครับ อยู่ที่การสังเกตุการทำงานของนาฬิกาของคุณเป็นอันดับต้น ๆ
มีข้อคิดให้คุณ ๆ ที่รักนาฬิกาลองคิดและลองพิจารณาอยู่นิดนึงก็คือ
"การล้างเครื่องหยอดน้ำมันบ่อย ๆ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลนาฬิกา
และ การยืนกรานไม่ยอมล้างเครื่องจนกว่านาฬิกาจะไม่ทำงาน ก็ไม่ใช่เรื่องควรกระทำเช่นกันครับ.." "

6

1.iwc 3717  ออกแบบได้เรียบง่ายธรรมดาแต่ก็เท่และดูดี  movement ธรรมดาสามัญ ค่าใช้จ่ายและการเซอร์วิสที่ง่ายและไม่ลำบากใจ
2.Zenith Red El Primero เรียบหรู ดูสง่า movement จัดว่าสุดยอดสำหรับเครี่องจับเวลา
3.Grand Seiko Spring Drive GMT สงบนิ่งอย่างเที่ยงตรง movement ที่แปลกพิศดารและล้ำหน้า
4. Tudor BlackBay GMT 2018 เรียบ ติดดิน ทนทานทุกสถานการณ์ movement ธรรมดาแต่คุณภาพถึงจุดสูงสุด


ถ้าผมเลือกใช้นาฬิกาแบบใช้งานติดตัวตลอดเวลาสมบุกสมบันไปกับผมด้วย ผมเลือก 4
แต่ถ้าผมจะใช้สำหรับออกงานสังคมสำคัญ ๆ ผมเลือก 2
และถ้าผมจะเลือกที่จะนั่งมองนาฬิกาอย่างภาคภูมิใจอยู่คนเดียว ผมเลือก 3
สุดท้าย ถ้าผมจะเลือกนาฬิกาใช้สำหรับใส่ไปทำงานทุกวันผมเลือก 1 ครับ.


8
Quartz คือนาฬิกาที่อาศัยไฟฟ้าจากแบตเตอรีไปกระตุ้นให้ผลึกควอทซ์เกิดการสั่นสะเทือนแบบคงที แล้วแปลงความถี่จากการสั่นสะเทือนแบบคงที่นี้มาเป็นคาบเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยวงจรไฟฟ้า และระบบการแสดงผลซึ่งมีทั้งแบบดิจิตัลและอานาล๊อค   นาฬิกาควอทซ์ถ้าระบบไม่ขัดข้อง จะทำงานไปจนกว่าไฟฟ้าจากแบตเตอรีจะหมดลง ซึ่งก็จะถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรีใหม่  ส่วนอายุของแบตเตอรีนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี ที่นาฬิกาควอทซ์นั้น ๆ ใช้อยู่
 

 Automatic  คือแบบหนึ่งของนาฬิการะบบกลไก  นาฬิกากลไกประกอบด้วย เส้นลานเป็นแหล่งพลังงาน ระบบกลไกตัวจักร เฟืองจักร ที่หมุนถ่ายทอดพลังงาน ไปจนถึง กลไกรักษาความเที่ยงตรงที่เรียกว่าจักรกรอก  Automatic เป็นส่วนที่เสริมเข้ามาในระบบนาฬิกากลไกเพื่อให้สามารถเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของนาฬิกาบนข้อมือเป็นพลังงานลานในเส้นลานซึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวให้เป็นพลังงานในลานก็คือ โรเตอร์


สำหรับคำถาม
1.จุดแตกต่างหลัก ๆ เลยก็คือ นาฬิกากลไกอาศัยกำลังจากลานไปผ่านตัวจักร ไปกำหนดการหมุนไป-กลับของจักรกรอกเพื่อกำหนดคาบเวลาเป็นวินาที แต่นาฬิกาควอทซ์อาศัยการนับความถี่คงที่จากผลึกควอทซ์ที่ได้รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี เพื่อกำหนดคาบเวลาเป็นวินาที
2.ในราคาเท่า ๆ กัน นาฬิกาควอทซ์จะเดินตรงกว่า
3.ให้คุณศึกษาชนิดของนาฬิกาก่อน เลือกชนิดของนาฬิกาที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ แล้วค่อยไปหาหน้าตานาฬิกาที่คุณชอบในกูเกิล จากนั้นก็ดูว่ามันดีสคอนไปหรือยัง ราคาเท่าไหร่ มีขายที่ไหน กูเกิล บอกได้หมด
4.ความสำคัญอยู่ที่ คุณชอบมันไหม ถ้าคุณชอบก็จบ ของ ๆ คุณจะไปสนใจเสียงนกเสียงกาทำไม?
5.ส่วนลดนี่เป็นความสามารถเฉพาะตน แต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน (ในการหาแหล่งซื้อและต่อรอง) พยายามอย่าซื้อนาฬิกาที่ไม่มีประกัน เพราะค่าเซอร์วิสนาฬิกาค่อนข้างสูง  คุณหาแทบทุกอย่างได้จากกูเกิลถ้าคุณตั้งคำถามเป็น.

9
คู่นี้ราคาต่างกันเยอะนะ สองถึงสามเท่า ไม่น่าจะใช่คู่ต่อสู้กัน


Grey Side ได้เปรียบมากกว่า เป็นนาฬิกาจับเวลา วัสดุ หน้าปัดที่ลงตัว มีความเป็น speedmaster เต็มทุกสัดส่วน สะดุดตาดูโดดเด่นในการใช้งานทุกโอกาส
Harrods ก็เหมือน ๆ เดิม ต่างไปแค่สี ยังคงเป็นนาฬิกาดำน้ำในทุก ๆ กระเบียดนิ้ว ความเห็นส่วนตัวแล้ว ยังไม่สะดุดตา และ ยังคงให้ความเคยชินในแบบเดิม ๆ


ยังไม่รู้จุดประสงค์ของคุณเกี่ยวกับนาฬิกาสองเรือนนี้ จึงตอบตามความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้น :)
10


Seiko Chronograph Automatic 6139-6030 "PEPSI" อาจถึอได้ว่าเป็นนาฬิกาสำหรับนักบินอวกาศในระดับเดียวกันกับ Omega moonwatch ได้เลย


Seiko Chronograph Automatic 6139-6030 "PEPSI" มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "Pogue" เนื่องจากพันเอกวิลเลียม Pogue ใช้นาฬิกาเรือนนี้ในการเป็นนักบินอวกาศบน Skylab 4


และด้วยระบบจับเวลาในแบบ vertical clutch การปล่อยให้เข็มจับเวลาขยับ จึงเป็นวิธีการถนอมรักษานาฬิกาได้ดีกว่าการหยุดเข็มไว้เฉย ๆ แบบ Horizontal Clutches  :)

11
ผมเป็นพวก minimalis จึงเลือก AP 15400st blue :)

12
1.ถ้าเป็น auto relay ก็คงจะตกรุ่นจริง ๆ เพราะมันแปลงร่างเป็น Seiko Premier Kinetic Perpetual Calendar ไปแล้ว
2.เป็นความคิดเห็นส่วนตัว เพราะถ้ารักชอบ kinetic หรือ Solar จริง ๆ ก็คงไม่สนใจที่จะใช้นาฬิกาควอท์ธรรมดา

ก็เหมือนกับ SEIKO digital ที่ไม่มีขายในบ้านเรา แต่ที่ญี่ปุ่นมีเพียบ... :)


13
เท่าที่ดู คุณมีแต่ตัวลุยแต่ยังไม่มีตัวหรู แนะนำ Yatchmaster น่าจะเหมาะสม :)

14
ข้อแรก ทั้งสองเรือนใช้ Valjoux 7750-based movement
ข้อสอง เลือกเก็บสายเหล็กเดิม ๆ ที่เข้าชุดกันเอาไว้ก่อน :)

15
เคยเห็นมีคนใช้กันอยู่ ชนิดที่เป็นฟิล์มแปะติดทั้งกระจก ตัวเรือน สาย หัวสาย ที่เจอบ่อย ๆ  มักจะทำเองโดยใช้สติกเกอร์หรือเทปใสคุณภาพสูง ๆ มาตัดให้เข้ากับรูปทรงของนาฬิกาและสายนาฬิกา
ข้อดีก็คือ สามารถกันรอยขูดขีดได้ในระดับหนึ่ง
ข้อเสียก็คือ มันดูเหมือนเด็กหวงของเล่นกลัวของเล่นจะเป็นรอย ดูตลกเวลาต้องใส่ออกงานสำคัญ ๆ และถ้าใช้ไปนาน ๆ ตรงขอบ ๆ กาวมักจะเสื่อมและเป็นที่สะสมของฝุ่นละอองจึงต้องหมั่นเปลี่ยนทำให้เสียเวลาของชีวิต :)

Pages: [1] 2