Hello Guest

ศัพท์ใหม่ของนาฬิกาที่ไม่น่าฟัง

  • 15 Replies
  • 6590 Views
อย่าคิดมากครับ คนมีจะพูดอะไรก็ได้ครับ


อาจจะจริงครับ คนมีพูดอะไรก็ได้ แต่ผมมองเป็นมุทิตา ยินดีในสิ่งที่เค้ามี และ เหมือนแรงบันดาลใจว่า ถ้าเค้ามีได้ เราไม่เกินความสามารถก็อาจจะมีแบบเค้าได้ ชอบดูกรุใหญ่ๆครับ มันเปิดหูเปิดตาดี กรุเล็กก็ชอบ เพราะตัวผมเองก็เริ่มจากกรุปลาซิว ปลาสร้อย แมวน้ำ ไก่ กา มาเป็นสิบๆครับ 😊


ถ้าคุณมองเป็นมุทิตา ผมก็อนุโมทนา ด้วยครับ ดังคำพระท่านว่า "คิดดี พูดดี ทำดี" โดยท่าน ว.วชิรเมธี