Hello Guest

ซื้อจิตรกรรมโบราณมรดกของชาติที่เริ่มสูญหาย

 • 586 Replies
 • 92585 Views
*

Deedeewa

 • *****
 • 788
 • #เวลาว่าง นักสะสมสมัครเล่น
  • View Profile

========== คำอธิษฐาน ============

[/size]ตอนนี้ไม่อยากอธิษฐานแล้ว หลังจากคืนนั้น

ก็มีเหตุการณ์ที่ได้เจอกับบางสิ่ง บางอย่าง [/font][/color]

ทำให้พูดไม่ออกอยู่หลายนาทีคือ การสนทนา[/font][/color]

และแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าของเก่าแบบนี้  มาอยู่ที่นี่ได้ไงถ้าไม่ผิดพลาด มาถืง น่าจะประมาณกลางเดือนธันวาคมแล้วจะมาเล่าให้ฟังสัมผัสแรกกับของโบราณ เหมีอนสัมผัสอดีต

*

Deedeewa

 • *****
 • 788
 • #เวลาว่าง นักสะสมสมัครเล่น
  • View Profileชิ้นแรกมาถืง รอเคลียร์เสียภาษี
สัมผัสแรกกับของโบราณ เหมีอนสัมผัสอดีต