Hello Guest

สอบถามเรื่องความทนทานของนาฬิกา Omega

  • 3 Replies
  • 1600 Views
นาฬิกาแบรนด์ Omega แบบ auto ถือว่ามีความทนทานมากไหมครับ อย่าง รุ่น seamaster ที่ใช้เครื่องเบส ETA 2892 A2 ความทนทาน เทียบกับ เครื่อง inhouseรุ่นใหม่ ๆ ได้ไหมครับ คือ ผมอยากรู้ว่า omega ที่ใช้เครื่อง ETA ถ้าเราบำรุงรักษาดีดี อย่างเช่น overhaul ทุก ๆ 3-5 ปี จะอยู่ได้เป็น 100 ปีไหมครับ


พวก omega vintage อายุเป็น 100 ปี ที่ยังเดินได้ในปัจจุบัน ยังพอมีไหมครับ
อย่างรุ่นในรูป คิดว่า จะใช้งานได้ซัก 50 ปีไหมครับ คิดถึงการเก็บเป็นขอโบราณ ให้ลูก ให้หลานครับนาฬิกาแบรนด์ Omega แบบ auto ถือว่ามีความทนทานมากไหมครับ อย่าง รุ่น seamaster ที่ใช้เครื่องเบส ETA 2892 A2 ความทนทาน เทียบกับ เครื่อง inhouseรุ่นใหม่ ๆ ได้ไหมครับ
ได้ครับ


คือ ผมอยากรู้ว่า omega ที่ใช้เครื่อง ETA ถ้าเราบำรุงรักษาดีดี อย่างเช่น overhaul ทุก ๆ 3-5 ปี จะอยู่ได้เป็น 100 ปีไหมครับ

ถ้าหาอะไหล่ได้ก็ทำให้เดินได้ครับ


พวก omega vintage อายุเป็น 100 ปี ที่ยังเดินได้ในปัจจุบัน ยังพอมีไหมครับ

มีครับแต่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือ เพราะสมัยนั้นยังเป็นนาฬิกาพกกัน


อย่างรุ่นในรูป คิดว่า จะใช้งานได้ซัก 50 ปีไหมครับ คิดถึงการเก็บเป็นขอโบราณ ให้ลูก ให้หลานครับ

ตอบซ้ำตามข้างต้นว่าถ้าหาอะไหล่ได้ก็ใช้งานได้ครับ

เพิ่มเติมว่านาฬิกาที่มีอายุแล้วอาจจะต้องระวังเรื่องการกันน้ำเป็นพิเศษครับ เราคงไม่สามารถคาดหวังว่าเรือนในภาพนี้จะกันน้ำได้ดีเท่าวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 50 ปีครับ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคิดนอกจากเรื่องเครื่องครับ


ใช่เลยครับเรื่องยางซีลกันน้ำ วานซืนเอานาฬิกาไปเปลี่ยนถ่าน ช่างบอกให้เปลี่ยนซีลยางด้วยเลย เจอค่ายางไปเกือบพัน  ;D

นาฬิกาแบรนด์ Omega แบบ auto ถือว่ามีความทนทานมากไหมครับ อย่าง รุ่น seamaster ที่ใช้เครื่องเบส ETA 2892 A2 ความทนทาน เทียบกับ เครื่อง inhouseรุ่นใหม่ ๆ ได้ไหมครับ
ได้ครับ


คือ ผมอยากรู้ว่า omega ที่ใช้เครื่อง ETA ถ้าเราบำรุงรักษาดีดี อย่างเช่น overhaul ทุก ๆ 3-5 ปี จะอยู่ได้เป็น 100 ปีไหมครับ

ถ้าหาอะไหล่ได้ก็ทำให้เดินได้ครับ


พวก omega vintage อายุเป็น 100 ปี ที่ยังเดินได้ในปัจจุบัน ยังพอมีไหมครับ

มีครับแต่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือ เพราะสมัยนั้นยังเป็นนาฬิกาพกกัน


อย่างรุ่นในรูป คิดว่า จะใช้งานได้ซัก 50 ปีไหมครับ คิดถึงการเก็บเป็นขอโบราณ ให้ลูก ให้หลานครับ

ตอบซ้ำตามข้างต้นว่าถ้าหาอะไหล่ได้ก็ใช้งานได้ครับ

เพิ่มเติมว่านาฬิกาที่มีอายุแล้วอาจจะต้องระวังเรื่องการกันน้ำเป็นพิเศษครับ เราคงไม่สามารถคาดหวังว่าเรือนในภาพนี้จะกันน้ำได้ดีเท่าวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 50 ปีครับ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคิดนอกจากเรื่องเครื่องครับ


ขอบคุณมากครับพี่รักดี ที่มาช่วยตอบ