Hello Guest

ช่วงทำงานของนาฬิกาควอตซ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่ครับ

  • 2 Replies
  • 974 Views
*

c230k

  • ***
  • 182
    • View Profile
ที่เกินจากนี้จะไม่ทำงานหรือคลาดเคลื่อนเยอะมาก

*

Tanz

  • ***
  • 192
    • View Profile

ตอบเท่าที่ทราบนะครับ

นาฬิกาควอทซ์นั้นทำงานด้วยความถี่ของผลึกควอทซ์ และอุณหภูมิมีผลต่อการผลิตความถี่ของผลึกควอทซ์ ผลึกควอทซ์จะผลิตความถี่ที่มีค่าคงที่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 5 - 35 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่างจากนี้ก็จะมีผลให้ความถี่ผลึกควอทซ์นั้นไม่คงที่ (แต่ไม่ทำให้หยุดผลิตความถี่) จึงทำให้เกิดการผิดพลาดในการรักษาเวลา ในสมัยแรก ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่ออุณหภูมิต่ำจนถึง 4 องศาเซลเซียส แบตเตอรีจะจ่ายไฟได้น้อยลงทำให้นาฬิกาหยุดทำงาน ปัจจุบันแบตเตอรีสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส นาฬิกาควอทซ์จึงไม่หยุดทำงานแต่จะทำงานผิดพลาดในช่วงอุณหภูมิที่นอกเหนือช่วงทำงาน ดังนั้นเพื่อให้นาฬิกาควอทซ์สามารถทำงานได้ตลอดช่วงการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรีจึงต้องมีวงจรตรวจวัดอุณหภูมิและวงจรเพิ่ม-ลดปรับแต่งความถี่เพื่อรักษาความเที่ยงตรงของนาฬิกา  แต่สำหรับนาฬิกาควอทซ์ทั่ว ๆ ไปมักจะไม่มีฟังชั่นพิเศษนี้ เราจึงมักจะเห็นในคู่มือกำหนดอุณหภูมิการใช้งานไว้ที่ 5 - 35 องศาเซลเซียสเพียงเท่านั้น เพราะถ้าเกินช่วง นาฬิกาก็ยังไม่หยุดเดินแต่จะแค่บอกเวลาผิดพลาดซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะทราบ แต่ถ้าถึงขั้นนาฬิกาหยุดทำงานเลยน่าจะเกิดจากแบตเตอรีเกินช่วงการทำงาน หรือเซอร์กิตชำรุดจากอุณหภูมิ