Hello Guest

โอเมก้า หอดูดาว

  • 4 Replies
  • 1974 Views
โอเมก้า หอดูดาว
« on: November 20, 2020, 08:33:12 am »
นาฬิกาโอเมก้าหอดูดาวอายุราวๆ50-60ปี(หรือยี่ห้ออื่นๆ)รุ่นที่เป็นโครโนมิเตอร์ เราสามารถนำมาปรับแต่งให้มันยังอยู่ในมาตรฐานโครโนมิเตอร์ได้อีกมั้ยครับในกรณีที่มันเดินคลาดเคลื่อนแล้วและหรือเป็นไปได้มั้ยที่มันยังคงเดินตามมาตรฐานโครโนมิเตอร์อยู่เหมือนตั้งแต่เริ่มจำหน่ายออกมา ขอขอบคุณครับ

*

Tanz

  • ***
  • 192
    • View Profile
Re: โอเมก้า หอดูดาว
« Reply #1 on: November 20, 2020, 09:05:51 am »
ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องเป็นสำคัญ


สมมุติว่านาฬิกาอยู่ในสภาพ new in stock การบูรณะให้กลับมาใช้งานอีกครั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ย่อมสามารถฟื้นคืนความสามารถจนใกล้เคียงสภาพเมื่อเริ่มต้นผลิตได้ เพราะกลไกยังไม่เสื่อมสลายจากการใช้งาน อาจจะมีบ้างที่เสื่อมสลายตามกาลเวลา ข้อแม้ก็คือ สภาพ new in stock จะต้องถูกเก็บไว้เป็นอย่างดี


การทำให้นาฬิกาที่มีอายุ กลับมาเดินได้อย่างเที่ยงตรงใกล้เคียงที่เคยเป็นนั้นถือว่าเป็นงานที่ยาก แต่ การที่จะให้นาฬิกาสามารถรักษาความสามารถนี้ไว้ ยากยิ่งกว่า มีนาฬิกาน้อยรายมาก ๆ ที่ทำได้  อย่างไรก็ตาม กับคำถามว่าทำได้ไหม? คำตอบคือ ทำได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของกลไกเป็นสำคัญ.

*

Tanz

  • ***
  • 192
    • View Profile
Re: โอเมก้า หอดูดาว
« Reply #2 on: November 20, 2020, 10:41:06 am »
ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องเป็นสำคัญ


สมมุติว่านาฬิกาอยู่ในสภาพ new in stock การบูรณะให้กลับมาใช้งานอีกครั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ย่อมสามารถฟื้นคืนความสามารถจนใกล้เคียงสภาพเมื่อเริ่มต้นผลิตได้ เพราะกลไกยังไม่เสื่อมสลายจากการใช้งาน อาจจะมีบ้างที่เสื่อมสลายตามกาลเวลา ข้อแม้ก็คือ สภาพ new in stock จะต้องถูกเก็บไว้เป็นอย่างดี


การทำให้นาฬิกาที่มีอายุ กลับมาเดินได้อย่างเที่ยงตรงใกล้เคียงที่เคยเป็นนั้นถือว่าเป็นงานที่ยาก แต่ การที่จะให้นาฬิกาสามารถรักษาความสามารถนี้ไว้ ยากยิ่งกว่า มีนาฬิกาน้อยรายมาก ๆ ที่ทำได้  อย่างไรก็ตาม กับคำถามว่าทำได้ไหม? คำตอบคือ ทำได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของกลไกเป็นสำคัญ.


ขออนุญาตแก้คำผิด : new in stock เป็น new old stock

Re: โอเมก้า หอดูดาว
« Reply #3 on: November 20, 2020, 04:20:47 pm »
ทำได้แน่นอน ผมมีนาฬิกาเก่าๆที่มีความเที่ยงตรงแบบนี้ครับ

Re: โอเมก้า หอดูดาว
« Reply #4 on: November 20, 2020, 09:20:45 pm »
ขึ้นอยู่กับว่าจะทำขนาดไหนครับ
หากเป็น refurbished ไม่ได้ก็อาจใกล้เคียงขึ้นอยู่กับสภาพตามที่คุณ Tanz กล่าวไว้ข้างต้น
หากเป็น restoration ทำได้แน่นอนครับแต่คงขึ้นอยู่กับความสามารถของคนทำ
ดีที่สุดคือส่งกลับใหับริษัททำให้ แต่เข้าใจว่าส่วนใหญ่ไม่รับทำ นอกจากยี่ห้อแบบ Patek Philippe หรือพวก independent watch makers