Hello Guest

ชื่อเรียกรูปแบบของการขัดสายนาฬิกา

  • 4 Replies
  • 464 Views
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เดิมผมเข้าใจว่า การขัดสายหรือตัวเรือนของนาฬิกามีหลักๆ 2 แบบ

1. Satin = ขัดแบบมัน เงา

2. Polish = ขัดแบบด้าน

แต่ได้ดูรีวิวนาฬิกาในช่อง YouTube ช่องนึง ทางช่องอธิบายแบบนี้

1. Polish = ขัดเงา

2. Satin Brushed = ขัดด้านมีลายเส้นเหมือนผ้า Satin 

3. Brushed = ขัดด้านทั่วไป

จึงอยากสอบถามผู้รู้ทุกท่านว่า การขัดเงา-ขัดด้าน = ต้องเรียกแบบไหนถึงจะถูกต้องครับ

ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

*

Tanz

  • ***
  • 157
    • View Profile
ตอบตามที่รู้และเข้าใจนะครับ
การขัดจะมีสองประเภท คือ ขัดเงา(polish) และขัดลาย(brushed)


การขัดเงา คงไม่ต้องอธิบาย ขัดให้เรียบเป็นประกายบนผิว นั้นเอง
การขัดลาย คือการทำให้ผิวเรียบและขึ้นลายตามที่ต้องการ อาจจะเป็นการขัดให้เป็นรอยทรายไปในทางเดียวกัน(ผิวซาติน) หรือการทำให้ผิวเป็นหลุมหรือรอยเล็ก ๆ โดยทั่วอย่างเป็นระเบียบ (การยิงทราย sand brushes) หรือโดยการใช้กรรมวิธีอื่น ๆ เช่นการกัดด้วยกรด ด่าง สารเคมี หรือการชุบผิวซาตินด้วยไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดลายที่ทำให้การสะท้อนแสงลดลง


การขัดเงานั้นมีแค่อย่างเดียว คือ เงา
แต่การขัดลายนั้นมีหลายชนิดและลำดับขั้น มีทั้งลายเล็ก ลายใหญ่ ลายกึ่งเงา ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของผู้ผลิตจะทำมาเพื่อตอบสนองการตลาดของสินค้าของตนเองให้ดูโดดเด่นแปลกตาและแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะการขัดลายที่มาจากกรรมวิธีที่ต่างกันหรือใช้วัสดุต่างกันก็จะได้ลายแตกต่างกัน เช่น การได้ผิวซาตินจากการขัดด้านด้วยเครื่องกล ย่อมต่างจากผิวซาตินที่ได้จากการชุบ หรือการกัดด้วยสารเคมี หรือแม้แต่การขัดด้วยกระดาษทรายหรือยิงทรายก็จะเกิดลายแตกต่างกันตามความละเอียดของทรายหรือกระดาษทราย


ขอตอบตามความเข้าใจเท่านี้ครับ
@T2

ผมมีมอนส์เตอร์เรือนนึง ผมเอาวีนอลมาขัดทีเดียวคือแวววับไปทั้งเรือนเลย 555

ตอบตามที่รู้และเข้าใจนะครับ
การขัดจะมีสองประเภท คือ ขัดเงา(polish) และขัดลาย(brushed)


การขัดเงา คงไม่ต้องอธิบาย ขัดให้เรียบเป็นประกายบนผิว นั้นเอง
การขัดลาย คือการทำให้ผิวเรียบและขึ้นลายตามที่ต้องการ อาจจะเป็นการขัดให้เป็นรอยทรายไปในทางเดียวกัน(ผิวซาติน) หรือการทำให้ผิวเป็นหลุมหรือรอยเล็ก ๆ โดยทั่วอย่างเป็นระเบียบ (การยิงทราย sand brushes) หรือโดยการใช้กรรมวิธีอื่น ๆ เช่นการกัดด้วยกรด ด่าง สารเคมี หรือการชุบผิวซาตินด้วยไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดลายที่ทำให้การสะท้อนแสงลดลง


การขัดเงานั้นมีแค่อย่างเดียว คือ เงา
แต่การขัดลายนั้นมีหลายชนิดและลำดับขั้น มีทั้งลายเล็ก ลายใหญ่ ลายกึ่งเงา ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของผู้ผลิตจะทำมาเพื่อตอบสนองการตลาดของสินค้าของตนเองให้ดูโดดเด่นแปลกตาและแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะการขัดลายที่มาจากกรรมวิธีที่ต่างกันหรือใช้วัสดุต่างกันก็จะได้ลายแตกต่างกัน เช่น การได้ผิวซาตินจากการขัดด้านด้วยเครื่องกล ย่อมต่างจากผิวซาตินที่ได้จากการชุบ หรือการกัดด้วยสารเคมี หรือแม้แต่การขัดด้วยกระดาษทรายหรือยิงทรายก็จะเกิดลายแตกต่างกันตามความละเอียดของทรายหรือกระดาษทราย


ขอตอบตามความเข้าใจเท่านี้ครับ
@T2แล้วการขัดด้าน = เป็นประเภทนึงของการขัดลาย (brushed) ด้วยหรือเปล่าครับ ??

ตอบตามที่รู้และเข้าใจนะครับ
การขัดจะมีสองประเภท คือ ขัดเงา(polish) และขัดลาย(brushed)


การขัดเงา คงไม่ต้องอธิบาย ขัดให้เรียบเป็นประกายบนผิว นั้นเอง
การขัดลาย คือการทำให้ผิวเรียบและขึ้นลายตามที่ต้องการ อาจจะเป็นการขัดให้เป็นรอยทรายไปในทางเดียวกัน(ผิวซาติน) หรือการทำให้ผิวเป็นหลุมหรือรอยเล็ก ๆ โดยทั่วอย่างเป็นระเบียบ (การยิงทราย sand brushes) หรือโดยการใช้กรรมวิธีอื่น ๆ เช่นการกัดด้วยกรด ด่าง สารเคมี หรือการชุบผิวซาตินด้วยไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดลายที่ทำให้การสะท้อนแสงลดลง


การขัดเงานั้นมีแค่อย่างเดียว คือ เงา
แต่การขัดลายนั้นมีหลายชนิดและลำดับขั้น มีทั้งลายเล็ก ลายใหญ่ ลายกึ่งเงา ฯลฯ ซึ่งแล้วแต่ความต้องการของผู้ผลิตจะทำมาเพื่อตอบสนองการตลาดของสินค้าของตนเองให้ดูโดดเด่นแปลกตาและแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะการขัดลายที่มาจากกรรมวิธีที่ต่างกันหรือใช้วัสดุต่างกันก็จะได้ลายแตกต่างกัน เช่น การได้ผิวซาตินจากการขัดด้านด้วยเครื่องกล ย่อมต่างจากผิวซาตินที่ได้จากการชุบ หรือการกัดด้วยสารเคมี หรือแม้แต่การขัดด้วยกระดาษทรายหรือยิงทรายก็จะเกิดลายแตกต่างกันตามความละเอียดของทรายหรือกระดาษทราย


ขอตอบตามความเข้าใจเท่านี้ครับ
@T2แล้วการขัดด้าน = เป็นประเภทนึงของการขัดลาย (brushed) ด้วยหรือเปล่าครับ ??


ไช่ครับ ถ้าเราเอาแว่นขยายมาส่องผิวที่ถูกขัดด้าน จะพบว่ามี texture บางอย่างที่ทำให้ผิวโลหะด้าน texture นี้บางทีละเอียดมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราจะเห็นแต่ผิวโลหะด้านแบบไม่เงา
แต่การขัดด้านอีกแบบต้องการโชว์ศิลปการขัดโดยมีลายการขัดที่สวยงาม ผิวโลหะก็ด้านเหมือนกันแต่เห็นลวดลายด้วยตาเปล่า กล่าวได้ว่าการขัดลายเป็นการขัดด้านแบบนึงที่มีทิศทางและรูปแบบที่วางแผนไว้เพื่อการแสดงงานขัด