Hello Guest

เรื่องของเสียงจากลำโพง

  • 0 Replies
  • 1646 Views
*

Tanz

  • ***
  • 192
    • View Profile
ผมเคยอ่านเจอสเปคของลำโพงอยู่บันทัดหนึ่งเขียนไว้ว่า ค่าความไวของลำโพงเท่ากับ 90db/w/m ซึ่งเข้าใจว่า ถ้าใช้กำลังขับกับลำโพงตัวนี้ 1 วัตต์ ก็จะให้เสียงที่ดังถึงง 90 db ในระยะห่างจากลำโพงประมาณ 1 เมตร และแอมป์ของผมมีกำลังขับมากถึง 100 วัตต์ นี่ถ้าผมเปิดแค่ครึ่งเดียวคือ 50 วัตต์ ลำโพงมิแตกละเอียดเลยหรือนี่


ผมเข้าใจแบบนี้มานานจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้อธิบายให้ผมฟังว่า ที่ผมเข้าใจนั้นมันไม่ค่อยถูกต้องนัก ที่จริงมันคือ ลำโพงจะมีวอยซ์คอล์ย หรือที่เรียกว่า ขดลวดเสียง ซึ่งตัวนี้อัตราการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นเสียงนั้นน้อยมากคือถ้าใช้พลังไฟฟ้า 100% อาจจะกลายเป็นพลังงานเสียงเพียงแค่ 10% เท่านั้น ส่วนอีก 90% กลายเป็นพลังงานความร้อนในขดลวดเสียงไป ดังนั้นถ้าเราใช้พลังงานจากแอมป์ 10วัตต์ ก็จะเหลือพลังงานที่ทำให้ขดลวดเสียงกำเนิดเสียงได้เพียง 1 วัตต์เท่านั้น ซึงก็หมายความว่า ต้องจ่ายพลังงาน 10 วัตต์เพื่อที่จะได้ความดัง 90db ในระยะห่าง 1 เมตร นั้นเอง คำถามก็เกิดขึ้นในใจผมอีกว่า แล้วถ้าเราขยับเพิ่มกำลังขับจากแอมป์ให้กับลำโพงเป็น 20 วัตต์ เราก็จะต้องได้เสียงดังจากลำโพงเป็นสองเท่าคือเท่ากับ 90x2 = 180 db ใช่ไหม?  คำตอบคือ ไม่ใช่ครับ..เพราะ กำลังขับสองเท่าจะทำให้เสียงดังขึ้นอีกเพียงแค่ 3 db เท่านั้น ซึ่งเป็นกฏการได้ยินเสียงของหูคนเราที่จะได้ยินระดับความดังเป็นไปในแบบ ลอการิทึ่ม นั้นเอง  และถ้าเราใช้กำลังขับจากแอมป์เพิ่มขึ้นเป็น 40 วัตต์ ความดังก็จะเพิ่มขึ้นจาก 20 วัตต์ ที่ 93 db อีกเพียง 3 db เป็น 96 db เท่านั้น และถ้าจะเพิ่มให้ 96 เป็น 99 ก็จะต้องใช้กำลังวัตต์ถึง 80 วัตต์ ถ้าลำโพงไม่พังไปเพราะความร้อนของวอย์ซคอย์ลเสียก่อน


นับว่าเป็นความรู้ใหม่ที่พิลึกพิลั่นจริง ๆ ครับ.